JAK SE STÁT RENTIEREM

 Jak získat měsíční rentu 48 000,- Kč? Posíláme Vám návod, jak na to s KOCOUREM ...

Plán na šest týdnů, jak se stát rentiérem:

1. týden – najdete si 5 přátel, kteří se chtějí stát také rentiéry a koupí si nějakou akci za 500,- Kč – Vaše odměna

z jejich nákupu činí 12,50 Kč (zatím)

2. týden – Vaši přátelé si také najdou 5 zájemců o rentiérství (celkem 25 lidí) – odměna z 2. linie činí 62,50 Kč

3. týden – Zájemci o rentiérství se přidávají – 25 lidí x 5 dalších rentiérů (125 lidí) – odměna ze 3 linie 312,50 Kč

Tady jako běžný registrovaný uživatel končíte a získané peníze můžete použít jen na nákup dalších akcí. Jako VIP

člen pokračujete dál ...

4. týden – 125 lidí si najde 5 zájemců o rentiérství ve svém okolí (625 lidí) - odměna ze 4. linie pro Vás je 1 562,5

Kč. Zde už se stáváte rentiérem, protože Vaše měsíční investice činí 575,- Kč (500,- Kč nákup akce a 75,- Kč

rozpočítané roční VIP členství) a vy máte k této investici vyděláno 987,- Kč za měsíc.

5. týden – celkem máte ve své struktuře 625 lidí. Každý z nich si zase najde 5 zájemců o rentiérství (3 125 lidí) –

Vaše odměna z nákupů 5. linie činí 7 812,50 Kč

6. týden – Jdeme do finále – 3 125 lidí x 5 nových zájemců o rentiérství je celkem 15 625 lidí v 6 linii, ze kterých

máte příjem – Vaše odměna z nákupů v této linii činí 39 062, 50 Kč.

Celkem tak ze všech šesti linií získáváte za 6 týdnů 48 825,- Kč.

A stačilo k tomu toto:

- najít si 5 zájemců o rentiérství ze svého okolí (během 1 týdne)

- a koupit si za měsíc akci za 500,- Kč

Nebojte se nepříjemných podmínek, žádné nejsou ...

Tvoření sítě má pár pravidel, díky kterým nakonec dost lidí odpadává. Jsou to vysoké počáteční náklady

(většinou si musíte koupit nějaké produkty), pak si musíte oblíbit nové a poměrně drahé zboží a zvykat si na ně

(přecházíte na jinou kosmetickou značku, kupujete jiné mycí přípravky, potravinové doplňky apod.). Musíte

přesvědčit sám sebe, že jsou produkty opravdu úžasné a nejlepší a o úžasnosti produktů musíte přesvědčovat

ostatní ve svém okolí.

S Kukem to jde jinak!

- Nikoho nemusíte přesvědčovat, aby začal používat jiné zboží a zvykal si na ně. Objednávání akcí je pro

lidi zábava a užívají si to, navíc si každý vybere to, co chce

- Odpadá nelehké přesvědčování o tom, co nabízíte, akce si kupuje skoro celá ČR, takže zákazníků je

spousta

- Vše si kupujete za méně peněz než je běžné, což je úplný opak standardních sítí, kde je cena zboží

naopak navyšována

- Nejsou tu žádné nákladné investice do začátku (hradí se pouze výdaje spojené se zasíláním peněz a s

poskytováním služby a to je 75,- Kč měsíčně)